Gimle Bostad

Vi bygger världens bästa
stad att bo i

Gimle är en långsiktig hyres- och bostadsrättsbyggare med fokus på stadsbyggnad, arkitektur och hållbarhet.
Vi vill skapa en levande, vacker och hållbar stad som erbjuder möten mellan människor och bygger en positiv framtid.

asd

Stadsbyggnad

Långsiktiga stadsbyggnads-värden där varje projekt skall leda till en bättre livsmiljö för de som bor, arbetar och vistas i staden
arkitektur1

Arkitektur

Projekt som tillför värde och skapar en balanserad kombination av skönhet, hållbarhet och användbarhet
hallbarhet1

Hållbarhet

Att främja en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov